CHÚ Ý Tổng Hợp Kết Quả : Event VUA CHECKER - CHIM CHUẨN QUỐC TẾ

  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.vip sang CHECKERVIET.PRO
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot
Status
Không mở trả lời sau này.

Black Widow

Scarlett Johansson
1,292
841

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Event VUA CHECKER - CHIM CHUẨN QUỐC TẾ
Vui Cùng Gái Gọi checkerviet.pro
UPDATE liên tục
Chi tiết tại đây : https://checkerviet.pro/threads/vua-checker-check-hang-hoan-tien-mien-phi-toan-bo-chi-phi-1-thang-check-chuc-mung-sinh-nhat-checkerviet-com.45444/
Tổng hồ sơ đã nhận - được tính điểm : 98 hồ


Bạn Checker CKV.Com
Tổng số điểm đạt được : 200 điểm
(25 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)

Đã Check :
Em Nga Angel 2813 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Ngọc Hân 6504 - 1000K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Khánh Linh 5565 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Ngọc Venus - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thu Trang 7763 - Kv PC - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Minh Hằng 9441‬ - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Minh Thúy 3822 - 1000K - Kv PC - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thảo Tiên 1013 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Mai Anh 3571 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Hải Anh 2845 - 1000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Quỳnh Búp Bê 8711 - 1000K - Kv CG HQV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Linh Vũ 7124 - 1000K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Linh Gucci 8421 - 1000K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Linh Thỏ 3926 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thanh Bi 6766 - 1000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thảo Tiên 1013 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Ngọc Ana 8637 - 1000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thanh Bi 6766 - 1000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Nga Angel 2813 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Trang Tây 3488 - 1000K - NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Tuyết Moon 8428 - 1000K - PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Linh Thỏ 3926 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thiên Di 3608 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)

Bạn BMV_HN
Tổng số điểm đạt được : 152 điểm
(14 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)

Đã Check :
Em Quỳnh Búp Bê 8711 - 1000K - Kv CG HQV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Chipu 6421 - 2000K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (20 điểm)
Em Thục Quyên 1273 - 300K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (3 điểm)
Em Ngọc Duyên 9460 - 700K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Kiều Trinh 5082 - 2000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (20 điểm)
Em Thiên Di 3608 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Trinh Trinh 4773 - 1500K - NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (15 điểm)
Em Quỳnh Nga 8488 - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Băng Tâm 1516 - 700K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Quỳnh Anh 7155 - 500K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Linh Paris 7818 - 2000K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (20 điểm)
Em Hải Anh 2845 - 1000K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Thanh Vân 4805 - 1000K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Hồng Ngọc 1821 - 1000K - Kv PCHBT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)

- Bạn Châu Bá Thông
Tổng số điểm đạt được : 146 điểm
(20 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)

Đã Check :
Em Ngọc Venus - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Misu 7097 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thảo Tiên 1013 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Khánh Linh 5565 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Tú Như 9096 - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (+5 điểm)
Em Quỳnh Nga 8488 - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Ngọc Duyên 9460 - 700K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Bảo Trâm 4691 - 600K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Nga Angel 2813 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Mi Vân 9535 - 500K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Huyền Anh 8565 - 600K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Lan Ngọc 3026 - 700K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Mai Nhung 9531 - 700K - Kv PC GV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Linh Thỏ 3926 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)
Em Thiên Di 3608 - 1000K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Hồng Ngọc 1821 - 1000K - Kv PCHBT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Linh Paris 7818 - 2000K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (20 điểm)
Em Khánh Ngọc 8407 - 1000K - Kv PC HBT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)

Bạn MONSTERSCHECKER
Tổng số điểm đạt được : 105 điểm

(16 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thảo Tiên 1013 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Ngọc Hân 7413 - 400K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (4 điểm)
Em Linh Đan 7727 - 300K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (3 điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Mi Vân 9536 - 500K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Lan Ngọc 3026 - 700K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Linh Miu 4205 - 500K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Huyền Anh 8565 - 600K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Trinh Trinh 4773 - 1500K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (15 điểm)
Em Hồng Ngọc 1821 - 1000K - Kv PCHBT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Bảo Trâm 4691 - 600K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Linh Miu 4205 - 500K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Huyền Anh 8565 - 600K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Bảo Châu 5924 - 1000K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Ngọc Venus - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Linh Đan 7727 - 300K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (3 điểm)

Bạn Usain Bolt
Tổng số điểm đạt được : 34 điểm
(06 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Huyền Anh 8565 - 600K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Linh Miu 4205 - 500K - XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Huyền Anh 8565 - 600K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Băng Tâm 1516 - 700K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)
Em Thảo Ly 5356 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)

Bạn Chim Đang Sun90
Tổng số điểm đạt được : 28 điểm
(04 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)
Đã Check :
Em Nga Angel 2813 - 500K - Kv XD KLM - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Linh Vũ 7124 - 1000K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Cao Cấp (10 điểm)
Em Ngọc Linh 5594 - 600K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (6 điểm)
Em Lan Ngọc 3026 - 700K - Kv NKT - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (7 điểm)

Bạn Chuot-cong
Tổng số điểm đạt được : 8 điểm
(02 Hồ sơ Check hàng được tính điểm)
Đã Check :
Em Minh Hằng 9441‬ - 500K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (5 điểm)
Em Thỏ La La 2724 - 300K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (3 điểm)

Bạn Abaddon : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Lý Thiên Viên : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Sakai Keiko : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn MissYouMyLove : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Jun Jung Seong : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Jack Daniel : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn WARLORD : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Cattani : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn Vì Em Anh Mệt : 8 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Ngọc Trinh 1692 - 800K - Kv PCGV - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (8 điểm)

Bạn MuMu9xhn :
Tổng số điểm đạt được : 3 điểm
(01 Hồ sơ Check hàng Hợp lệ)
Đã Check :
Em Mai Anh 6030 - 300K - Kv TDH - Box Gái Gọi Hà Nội Kiểm Định (3 điểm)

...
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:
  • Like
Reactions: MONSTERSCHECKER

BMW_HN

Yêu Gái Đẹp
Lão tướng checker 2019
Nhà tài trợ đồng 2020
127
97
+ Đợi mãi các bác mở bát mà chưa thấy ai, nay mình quyết định mở bát vậy.
+ Tình hình là vừa qua khu Cầu Giấy gặp em Quỳnh Búp Bê
+ Em phục vụ rất mềm mại và hấp dẫ , rất hài lòng về thái độ của Quỳnh, về nude e tuyệt vời các bác ạ cái gì cũng đẹp và chuẩn như trên hình luôn.
+ linh bài các bác tham khảo nhé
https://checkerviet.pro/threads/quynh-bup-be-hot-girl-buoc-ra-tu-showbiz-xinh-dep-non-na-3-vong-cuc-chuan.37096/

Chúc EVENT diễn ra thành công.
Chúc toàn thể ae zai to diễn đàn sức khoẻ, thi
chek thành công rực rỡ.

 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
2. Con bướm thứ 2 Checker CKV.Com đi thi chim là em Nga Angle 500k kiểm định khu Xã Đàn.
Vừa giao lưu với Angle nga tại PN New có chút nhận xét .
Em có gương mặt xinh kiểu đằm thắm , quyến rũ . Xinh tự nhiên không cần trang điểm , da trắng mịn.
+ Ngực độ đẹp , đầu ty hơi to , không giữ hàng.
+ Eo có chút mỡ ôm đầm
+ Mông trắng mà nhọn doggy ở ghế ty hơi bị đâu xương, nhưng khi doggy em rên la kích thích dễ out.
+ Bướm còn khít , có cavat rồi , định vét mà không cho.
+ SV rất tốt , thấy anh em bảo bj qua bao . Nhưng nay em hỏi anh thích bj trực tiếp hay qua bao . Mình bảo trực tiêps em cũng ok nhé.
+ Thái độ niềm nở giao tiếp tốt , tạo cho buổi check không khí khá thoả mái.
Sẽ còn gặp lại em , chúc em đông khách nhé Angle nga
Hình Ảnh Em Hàng và KS

Chúc anh em checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Châu Bá Thông

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
Checker 2019
457
545
Hưởng ứng phong trào của diễn đàn để cho event thêm sôi động trưa tranh thủ giờ nghỉ lão cũng lọ mọ đi chịch cái tham gia cho ae thêm khí thế.
Vừa gặp e ngọc venus ở trung kính có tý rv cho ae :
Face k còn teen nhưng cũng ổn
Da dẻ mát mịn trắng
Vếu to đẹp mềm mại sờ nắn thoải mái
V2 bánh mỳ vì e khá mũm mĩm
V3 to doggy thì hết bài, nay chết ở cưỡi ngựa chưa đc thử nên cũng hơi tiếc.
V4 khít co bóp tốt mút chặt cu nên e nó cưỡi vài cái đã chớ rồi:)):))
Sv tốt đủ bài, e nó có kiểu rê núm ở đầu cu phê phết:(|).
Mình thích mấy e phom đầm đầm mũm mĩm vậy hợp gu nên out khá sớm.
Link rp: https://checkerviet.pro/threads/ngoc-venus-face-xinh-xan-de-thuong-vu-to-bym-dep-chieu-khach-full-sevice.28301/


Chúc event diễn ra suôn sẻ và ae checker có 1 mùa thi chim thành công rực rỡ:x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Châu Bá Thông

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
Checker 2019
457
545
2. Bài số 2 : Chén e Misu 500k khu vực Xã đàn
Chiều nay gặp e có tý rv cho ae
Face bt, k còn teen nhưng cũng ổn, e nó đeo kính nhìn hay phết.
V1 đã độ bóp cứng nhưng k giữ hàng, bóp mút tẹt, lúc chịch cứ kéo tay vào vú bảo a bóp mạnh lên cho e sướng:))
V2 khá eo ót
V3 bt k to mà cũng k nhỏ
V4 cavat ít nhưng k còn khít lắm.
Sv là thế mạnh e nó, bj gắt phết, full bài như đăng kí, e này có kiểu mạnh bạo rên to khẩu dâm k hợp gu nên đang chén thì cu e xìu, e nó tháo bao bj đến lúc cia luôn.
Link rp : https://checkerviet.pro/threads/misu-gái-xinh-ngục-khủng-tình-cảm-làm-tình-tuyẹt-dinh.41150/

 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:
  • Like
Reactions: Checker CKV.Com

Châu Bá Thông

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
Checker 2019
457
545
3. Bài số 3 : Chén e Thảo Ly 500k Xã Đàn
Chiều tiện thể check Ly rv cho ae
Face teen xinh xắn, da mịn màng mũm mĩm ng đầm.
V1 to chắc bóp thích, bú mút k giữ hàng
V2 e nó đi tập nên cũng khá ổn
V3 to đầm vỗ vào nẩy ra:))
V4 hồng hào ít cavat, co bóp tốt nên khít chơi nhiều cảm giác.
Sv bá đạo phết, massage rê vú trườn khắp người, bj mút chặt đầu cu phê lòi.Thái độ nhiệt tình vui vẻ hay nói chuyện.
Link rp: https://checkerviet.pro/threads/thao-ly-1999-mat-tay-nguc-to-mong-to-buom-mup-lam-tinh-dang-cap.36900/
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:
  • Like
Reactions: Checker CKV.Com

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
5. Con bướm thứ 5 Checker CKV.Com đi thi chim là em Ngọc Hân 1000k box hàng cao cấp.

Vừa giao lưu với em Ngọc Hân có chút nhận xét gửi anh em.
+ Em vào phòng với chiếc váy màu trắng tinh thôi nhìn thật quyến rũ, dáng em thật đẹp. Em cởi đồ và lên giường sờ làn da em cảm nhận được là rất mát mịn.
+ Ngực đã độ nhưng chắc lâu rồi , bắt đầu hơi sệ , đầu ty hồng và cũng được can thiệp bởi pttm. Nhào nặn đẫy tay em không giữ hàng.
+ Eo thon gọn đẹp , có hình tatto để che vết mổ.
+ Mông không thử nhưng nghe vẻ cũng chắc chắn đấy.
+ Bướm vì con bướm mà quyết định gặp em , nhưng gặp rồi hơi thất vọng . Đã ngả màu và lông đang mọc lên lún phún rất cứng làm vét và dập hơi đau. Được cái bướm em còn rất khít , chơi rất có cảm giác.
+ SV tốt đủ bài bản làm thằng nhỏ phê.
+ Thái độ vào phòng nằm tâm sự nói chuyện tầm 5 phút mời bắt đầu làm việc . Niềm nở chuyện trò giao tiếp tốt.
Chúc em đông khách và khả năng gặp lại nếu em làm sạch lông cô bé đi.Hình Ảnh Em Hàng Và KSChúc Anh Em Checker mùa thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Chuot-cong

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
478
284
Chào toàn thể ae chim chuẩn, Chuot-cong nay rảnh rỗi cũng muốn mang chim đi thi. báo cáo đã xoạc em Minh Hằng tại box bình chọn :-*:-*:-*
https://checkerviet.pro/threads/minh-hang-cuc-xinh-1999-vu-to-mong-cong-buom-dep-qua-chat.43046/
Bé này theo chuột đánh giá là ổn trong tầm giá. Mặt duyên hay cười, chủ động bắt chuyện, rất vui tính.
V1: đã độ, nhào nặn thoải mái nhưng k đc thật tay, độ hơi to so với vóc dáng em.
V2: eo ót, chắc chắn.
V3: nhỏ, doggy tạm ổn.
V4: đẹp. Theo mình thấy là rất đẹp, lông lá cắt tỉa gọn gàng, mu cao vcđ, có chút cavat môi nhỏ hơi đổi màu nhưng môi lớn lại dầy và hồng hào lên nhìn từ bên ngoài sẽ k thấy có cavat.
Thái độ cực tốt, rất có trách nhiệm, có dâm sương sương, phối hợp nhịp nhàng, tận tình, chu đáo.
Server: bài bản, thuần thục: hôn môi, xoắn lưỡi, hj, bj, tevet đủ cả k thiếu món nào mà lại rất chịu khó.
Ảnh thực chiến:


 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Chuot-cong

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
478
284
Tiện chim Chuot-cong có xoạc thêm hot girl xăm trổ Thỏ la la
https://checkerviet.pro/threads/tho-la-la-girl-2k-gai-moi-lon-minh-day-lam-tinh-rat-dam-dang.45139/
Bé này thì nh ae cũng đã xoạc. Thái độ cũng hơi thất thường tuổi mới lớn. Mặt teen duyên, skin ngăm, dáng ng dong dỏng, mảnh mai.
V1: yếu, hơi nhỏ, nặn bóp k đc đã tay.
V2: cũng gọi là eo ót.
V3: nhỏ, hơi xương.
V4: khít nhưng hơi khô, rậm lông, tỉa tót chút sẽ đẹp hơn.
Server: đủ bài nhưng hơi nhanh: bj, hj đủ sài, bù lại khoản hôn môi xoắn lưỡi tít mù, gọi là mồm miệng đỡ tay chân.
Thái độ: có chút hơi thất thường, có dục nhẹ nhưng vẫn là chén đc.
Ảnh thực chiến
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
6. Con bướm thứ 6 Checker CKV.Com đi thi chim là em Thảo Ly 500k hàng kiểm định khu Xã Đàn.

Qua thấy bác Châu Bá Thông khoe quả mông em ngon quá nay sét kèo theo chân bác Châu Bá Thông luôn có chút nhận xét gửi anh em.
+ Em thuộc tuýp người phồn thực , có da có thịt đầm chắc . Mặt xinh tầm 94,95 gì đó. Da trắng mát mịn .
+ Ngực to hàng thật bóp đã tay. Đầu ty còn đẹp bú mút thoả mái em không giữ hàng.
+ Eo tạng người có da có thịt lên mỡ màng chút xíu.
+ Mông đúng là rất to , em Thảo Ly chắc hay giết anh em ở thế doggy này lắm.
+ Bướm sạch sẽ thơm tho vét ngon, hai bên mép của em hồng lắm nhưng chắc hồng có can thiệp của pttm . Có xíu cavat và chơi khít sướng.
+ SV chuyên nghiệp anh em nào yếu đúng là dễ out với phát mút chặt đầu cu hút tinh của em lắm. Màn rê vú của em cũng kích thích lắm.
+ Thái độ niểm nở giao tiếp tốt . Có nghe nhạc khi làm việc tạo cảm giác iu thương phết.
Kết thúc buổi check rất ngon chim , sẽ còn gặp lại em nhé Thảo Ly

Hình Ảnh Em Hàng

Chúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
7. Con bướm thứ 7 Checker CKV.Com đi thi chim là em Khánh Linh 500k hàng kiểm định khu Xã Đàn.

Vừa giao lưu với em KL song có chút nhận xét gửi anh em.
+ Ngoain hình em khá giống ảnh được 90% , dáng cao đẹp , da mịn mát tay. Gương mặt xinh quyến rũ lắm.
+ Ngực độ đẹp bóp nắn không giữ hàng.
+ Eo thon gọn đẹp có hình xăm che vét mổ.
+ Mông to chắc doggy ngon
+ Bướm còn khít có chút cavat , lông lá tủa tót đẹp vét ngon .
+ SV là thế mạnh của em từ mà bú ty kết hợp với đôi bàn tay đến khi em mút thằng nhỏ chùn chụt thì rất phê . Hôn môi nhiệt tình anh em nhé.
+ Thái độ niềm nở lễ phép giao tiếp thoả mái tạo không khí buổi check vui vẻ. Sẽ còn gặp lại em , chúc em đông chim nhé Khánh Linh baby

Hình Ảnh Em Hàng Và KS


Chúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
8. Con bướm thứ 8 Checker CKV.Com đi thi chim là em Ngọc Venus 500k hàng kiểm định khu TDH.

Lại theo chân bác Châu Bá Thông vừa gặp em Ngọc Venus có chút nhận xét gửi anh em.
+ Em tạng người xôi thịt mỡ màng , mặt nếu ko có chút khuyết ở chỗ dưới mũi thì sẽ rất xinh sang , da trắng mịn màng .
+ Ngực to bóp đã tay , hình như có chút độ xíu xíu . Đầu ty còn hồng hào đẹp
+ Eo lipit rồi
+ Mông to rất to , doggy phê về out .
+ Bướm chơi khít rất có cảm giác . Nhất là khi em cưỡi ngựa và doggy khít phê vô cùng.
+ SV cần mẫn chịu khó và có màn ms chim bằng vú rấy hay .
+ Thái độ niềm nở nay lại nói khá nhiều bác Châu Bá Thông ah . Buổi check thoả mái , sẽ còn gặp lại em vì em có sở thích giống mình.Hình Ảnh Em Hàng Và KSChúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

BMW_HN

Yêu Gái Đẹp
Lão tướng checker 2019
Nhà tài trợ đồng 2020
127
97
- chủ đích chiều nay đi e gái 2,5m thì ko thấy bài e ý đâu, chủ đích sét kèo cùng em Thu Thảo 2m ở phố cổ vừa lên sóng, điểm hẹn hơi xa vị trí tận hàng bún sợ ra về tắc đường đành phải chuyển mục tiêu sang e ChiPu nguyễn khánh toàn.
- ChiPu này thì mình gặp lần này trắc lần 4-5 gì đấy ko nhớ nữa , e này thuộc top vip trong danh sách chịch choạc của mình.
- trả cần nói gì hơn về e này bác nào đi rồi là đủ biết em ý ngon và ngọt như thế nào rồi, xứng đáng có mặt trong top
mỹ nhân hà nội dịp tới.
-linh bài.
https://checkerviet.pro/threads/chipu-tuyet-pham-gai-xinh-sexy-va-nong-bong-rat-dang-cap-rat-dang-gia.36300/
- chút hình ảnh

 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Châu Bá Thông

✯Checker thông thái✯
Checker thông thái
Checker 2019
457
545
4. Bài số 4 check e Thảo Tiên 500k Xã Đàn
Link bài : https://checkerviet.pro/threads/thao-tien-da-sang-dang-cao-buom-dep-hong-hao-dat-dao-cam-xuc.45262/
Có tý rp cho ae tham khảo
Gặp lại e sau 1 thời gian
Face xinh xắn k khác ảnh mấy,da dẻ mịn màng mũm mĩm xoa mát tay, người thom tho sạch sẽ.
V1 to bóp thích, sờ nắn thoải mái k giữ hàng.
V2 khá đẹp.
V3 phom người e đầm nên khá to và chắc.
V4 đẹp thật, lông lá gọn gàng sạch sẽ.
Sv nhẹ nhàng tình cảm, bj mút mát chuyên nghiệp.
Thái độ vui vẻ nhiệt tình hay bắt chuyện với khách, đối với t tầm giá 500 thì k chê e điểm gì.đáng check.sẽ còn gặp lại e. 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
10. Con bướm thứ 10 Checker CKV.Com đi thi chim là em Thu Trang 1000k hàng cao cấp.

Đã giao lưu với em tại CV Bà Triệu có chút nhận xét gửi anh em.
+ Em gái người miền tây dáng cao đẹp mặt hơi nhừ tầm đầu 9x . Da dẻ em mát mịn sờ sướng tay lắm.
+ Ngực thật bóp vừa tay hơi mềm rồi . Đầu ty hồng hào hơi to.
+ Eo thon gọn đẹp.
+ Mông hơi lép mà được cái chắc.
+ Bướm chơi còn khít lắm , em cưỡi ngựa rât phê. Có cavat rồi, nước lôi nhoe nhoét , nay không có hứng lên không hỏi vét không biết được vét không.
+ SV rất tuyệt vời và rất lâu , anh em nào yếu hoặc lâu không chịch dễ chết với em nó lắm. Liếm ly liếm tai phê.
+ Thái độ niềm nở hay nói hay cười giao tiếp tốt. Buồi check ngon chim , sẽ còn gặp lại em. Chúc em đông khách nhé.Hình Ảnh Em Hàng Và KSChúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
12. Con bướm thứ 12 Checker CKV.Com đi thi chim là em Minh Hằng 500k hàng kiểm định khu TDH.

Theo chân bác Chuot-cong vừa gặp em Minh Hằng tại PN ngõ 80 song.
Về cơ bản thì ở trên bác Chuot-cong đã nhận xét rất đầy đu và chính xác rồi. Hàng họ , dịch vụ và thái độ quá ổn trong tầm giá. Em nhí nhì nhảnh và thật thà ghê luôn. Lên cẩn thận hơn Minh Hằng nhé , không lúc mất của em là người thiệt đầu tiên đó.
Buổi check rất ưng chim với em , sẽ còn gặp lại em . Chúc em đông khách nhé.
Hình Ảnh Em Hàng Và KSChúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com
 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

MuMu9xhn

Checker thông thái
614
811
Hòa trong không khí mừng CKV tròn 5 tuổi, em cũng mon men tham gia event thi chim lần này cùng các bác. Mặc dù đợt này ít ở HN nên ko có điều kiện đi check nhiều như dạo trước nhưng vì thằng cu em nó ko đành nên quyết định lại tham gia :))
Thánh BaT131280 chắc sau kèo thi chim hồi tháng 6 lại quy ẩn giang hồ rồi nên có lẽ lần event này thiên hạ vô địch săn bướm thuộc về bác Checker CKV.Com là cái chắc rồi!
Xin phép gửi đến BTC và anh em checker con bướm đầu tiên dự thi cùng em là em Mai Anh 030
Lần thứ 3 gặp Mai Anh yêu dấu. Em mới chuyển địa điểm công tác sang ngõ 80 phố Chịch Chịch Chịch nn Nam Cường 2. Phòng ốc ở đây cũng sạch sẽ, có thang máy hẳn hoi, giá cả cũng hợp lý. Hiếm có em nào mình đi quá đến lần thứ 3 nhưng với Mai Anh càng gặp em mình lại càng muốn gặp em nhiều lần hơn nữa, ở em hình như có sức hấp dẫn gì đó ko thể chối từ :))
Vẫn là những cảm xúc thăng hoa, cảm giác sung sướng thỏa mãn tình dục khi được quan hệ với em. Em có giọng nói đáng yêu, có con bím cực khít. Em kỹ tính, thơm tho sạch sẽ nên là làm gì với em cũng thích. Càng gặp lại càng được em chiều hơn. Nên là lần này quyết định sẽ đưa em đi thi event chim chuẩn mừng sn CKV cùng các bậc tiền bối :))

Link rp:
https://checkerviet.pro/threads/mai-anh-hot-girl-xinh-xan-body-dep-dich-vu-day-du-chieu-khach-tinh-cam-nhu-nguoi-yeu-moi-ae-den-va-cam-nhan.45605/

Hình ảnh tin nhắn và em:Chúc hội thi diễn ra thành công tốt đẹp! From MuMu9xhn with love:x

 
CKVCCQT19-E002- Em số 2: THẢO LY (356) 500K - Xã Đàn - Kim Liên Mới
(*) Review nhanh tại bài của Thảo Ly:
Sau đúng 10 ngày liên lạc, hẹn tới hẹn lui chiều nay mới gặp được Thảo Ly - idol của biết bao đồng dâm CKV. Gặp được em quả là gian nan thực sự khi thử thách cuối cùng là lòng kiên nhẫn khi nằm tại phòng tuốt lươn chờ em 40ph mới xuất hiện. Hoá ra em chiến đấu với 1 đồng dâm ca đầu tiên trong ngày ở tầng 3.
Có mấy cảm nhận chia sẻ lại với anh em thế này:
*Dáng:Em tập Gym nên body cân đối, múp đáng yêu ôm rất thích
*Da: Mịn mát
*Mặt: Xinh, dâm, có lúm đồng tiền bên trái rất duyên
*Ngực: To đẹp, mềm bóp rất thích, đầu ti hồng ( em dùng mỹ phẩm làm hồng nhũ hoa)
*Eo: eo cân với dáng
*Mông: Mẩy, tròn, cong vút
*Bím: Múp rụp, lông tẩy nhẵn nhụi, hồng đẹp dù có chút clv do cơ địa nhưng cực kỳ khít,khả năng co bóp điêu luyện. Vét thơm! ( em cũng dùng mỹ phẩm làm hồng cô bé )
*Dịch vụ: Tình cảm âu yếu như người yêu. Làm tình hôn môi nút lưỡi ngọt ngào. Khi chơi tư thế truyền thống khoá môi cực kỳ thích.
*Thái độ: Mình chờ em 40ph, nhưng đúng là cái giá của sự chờ đợi rất ngọt ngào. Gặp nhau là 1 nụ cười tươi kèm lời xin lỗi anh chờ em có lâu không kiểu nũng nịu nên khó mà giận được. Nay em mặc đồ ngủ mỏng manh ôm bóp ngực mông bím là cảm nhận được ngay sự mềm mại kích thích. Mình đã tấn công phủ đầu luôn khi em vừa cởi quần ra. Đúng là sự trả thù ngọt ngào sau bao ngày chờ đợi bùng cháy ngay ở tư thế truyền thống vì bím em khít cũng như khả năng co bóp đỉnh cao.
* Tóm lại: Đáng check -Sẽ còn gặp lại em nhiều nhiều. Nhớ anh nhé Thảo Ly :x
PS: Anh Hư gặp em ở phòng 602 đt đuôi 9311

(*)Link bài:
https://checkerviet.pro/threads/thao-ly-1999-mat-tay-nguc-to-mong-to-buom-mup-lam-tinh-dang-cap.44592/
(*) Ảnh chụp tin nhắn:

(*) Ảnh chụp phòng và em hàng:

 
Con bướm thứ 2 của Chim Đang Sun90 em nga angle 500k box kiểm định xã đàn kim liên mới
Link bài
https://checkerviet.pro/threads/nga-angel-than-hinh-quyen-ru-body-chuan-dong-ho-cat-vo-cung-nong-bong-va-hap-dan.37307/
Mình vừa sét kèo và chén em nga xong lúc khoảng 16h chiều nay tại ks phú nhuận hoàng cầu đánh ra sơ bộ người đẹp khá ok mông to nhưng hình như đã qua PTTM (tiêm mông)
Dịch vụ thì khá ổn nhưng em nó có rất nhiều kinh nghiệm rùi nhé anh em nào yếu thì rất rễ bị em nó hạ gục trong màn dạo đầu ae nhé anh em nên chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng trước khi đi gặp em nga không lúc ra về lại tiếc nuối đó là lời khuyên của mình
Nói chung em nó khá ổn trong tầm giá ks đẹp sạch sẽ
Anh em nào YsL nên cân nhắc trước khi gặp

Đây là ảnh chụp tin nhắn sét kèo thành công


Ảnh chụp em hàng và phòng khách sạn

 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:

Checker CKV.Com

✯Checker thông thái✯
Vua checker 2019
Checker thông thái
927
1,222
13. Con bướm thứ 13 Checker CKV.Com đi thi chim là em Minh Thuý 1000 hàng cao cấp.

Vừa giao lưu với em Minh Thuý tại LyLy GV có chút nhận xét gửi anh em.
+ Thực tế em được 90% trên hình dáng mi nhon gọn gàng , mặt xinh phảng phất nét buồn. Da không được trắng lắm , có hình kín tấm lưng nuột nà của em.
+ Ngực độ khá to không giữ hàng , đầu ty vểnh bú mút ngon.
+ Eo gọn gàng đẹp.
+ Mông hơi bé nhưng tròn , em tập cho chắc thêm thì doggy sẽ phê lắm. Doggy ngắm hình của em và ngắm em qua gương kích thích.
+ Bướm còn khít có chút cavat rồi . Có vét nhưng không được thoả mái lắm.
+ SV đủ bài nhưng trình độ chưa cao , level còn non chắc do em mới đi làm.
+ Thái độ hơi ít nói giao tiếp bình thường. Buổi check hài lòng. Chúc em đông khách.
P/s : Bổ sung ngoài em nó tóc thẳng đẹp chứ không xoăn như trên hình anh em nhé.
Hình Ảnh Em Hàng Và KS

Chúc Anh Em Checker kỳ thi chim thành công và vui vẻ, Checker CKV.Com

 
Sửa lần cuối bởi quản trị viên:
Status
Không mở trả lời sau này.

THÔNG BÁO

tmtt8e1015149cc0a840.jpg
tmtt8e1015149cc0a840.jpg

Bình luận mới