Hội checker Hà Nội

Nơi chia sẻ, tâm sự của checker sau mỗi buổi check. Nghiêm cấm đăng bài quảng cáo hàng tại đây
  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.vip sang CHECKERVIET.PRO
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot

THÔNG BÁO

tmtt8e1015149cc0a840.jpg
tmtt8e1015149cc0a840.jpg